wtorek, 5 marca 2019

My Erasmus experience

Hi everyone! I'd like to share a few thoughts about Erasmus project which I've participated in.

In February me and few of my classmates we went to Naples in Italy. It was the best week of my life. We have visited a lot of amazing places like Villa Tufarelli, museum of the first railway station in Europe and many others. But the best part of the trip were people. I made a lot of new friends from all over the world which I'm still in touch with. Everyone was super friendly, caring and my host family did everything they could to make me feel at home which I'm sooo grateful  for. And the food was amazing too. The Italians made sure that everyone has tried local food and drinks. After tasting the Italian pizza, Polish one will never be the same for me. I'd like to recommend Erasmus to everyone, because it's really something worth to experience. 
Julek

Hej! Chciałem podzielić się moimi przeżyciami z projektu Erasmus w którym brałem udział. 

W lutym, ja i kilkoro moich kolegów i koleżanek pojechaliśmy do Neapolu we Włoszech. To był najlepszy tydzień mojego życia. Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc takich jak Villa Tufarelli, pierwsza stacja kolejowa w europie i wiele innych. Ale najlepszą częścią wycieczki byli ludzie. Zaprzyjaźniłem się z wieloma osobami z całego świata i utrzymuję z nimi kontakt do dziś. wszyscy byli bardzo mili i przyjaźni, a moja host family zrobiła wszystko żebym poczuł się jak u siebie, za co jestem bardzo wdzięczny. Oczywiście jedzenie było niesamowite. Włosi upewnili się, że wszyscy spróbowali lokalnej kuchni. Po spróbowaniu włoskiej pizzy, ta polska już nigdy nie będzie taka sama. Chciałbym zachęcić wszystkich do udziału następnym razem, ponieważ uważam, że jest to coś naprawdę wartego doświadczenia. 
Julek 

niedziela, 3 marca 2019

Erasmus Experience


Hej, chciałem podzielić się z wami moimi doświadczeniami na projekcie Erasmus który odbył się w lutym 2019. roku.

Kiedy wraz z moimi koleżankami i kolegami przylecieliśmy na lotnisko, zostaliśmy ciepło przywitani przez naszych gospodarzy i pojechaliśmy do domów. Już pierwszego dnia zjadłem obiad z rodziną mojej gospodyni i poznałem jej dziadków, ciocie oraz kuzynów. Wieczorem spotkaliśmy się z innymi ludźmi z Erasmusa. Poznaliśmy się i poszliśmy na spacer. Kolejnego dnia pojechaliśmy do szkoły i zaczęliśmy właściwą część projektu. Przez następne dni odwiedzaliśmy bardzo ciekawe miejsca jak Villa Tufarelli czy Herculaneum, cały czas w towarzystwie wszystkich uczestników erasmusa. Codziennie popołudniami i wieczorami spotykałem się z innymi uczestnikami (w różnym składzie), co było prawie tak fajne, albo nawet fajniejsze niż zwiedzanie i dowiadywanie się o dziedzictwie narodowym włoch.
W 7 dni poznałem bardzo dużo cudownych osób z którymi kontakt utrzymuję do dziś, dowiedziałem się wielu rzeczy i mogę z czystym sumieniem powiedzieć że był to najlepszy, albo przynajmniej jeden z lepszych tygodni w moim życiu. Chciałem podziękować wszystkim uczestnikom tego projektu, oraz Pani Neli i Pani Małgosi które umożliwiły nam ten projekt.
KubaHey, I wanted to share my experience with you on the Erasmus project that took place in
 February 2019.

When, together with my classmates, we flew to the airport, we were warmly welcomed by our
 hosts and went home. On the first day, I ate dinner with my host's family and met her 
grandparents, aunts and cousins. In the evening we met with other Erasmus people. The next
 day, we went to school and started the main part of the project. During the next days we 
visited very interesting places like Villa Tufarelli or Herculaneum, all the time in the company
 of all members of the erasmus. Every day in the afternoons and evenings, I met with other 
members , which was almost as nice, or even nicer than visiting and finding out about Italy's
 national heritage.
In 7 days I met a lot of wonderful people with whom I keep contact till today, I learned many 
things and I can honestly say that it was the best, or at least one of the better weeks in my 
life. I would like to thank all members of this project, and Mrs Nela and Mrs. Małgosia
 because I wouldn't take part in this project without them.
Kuba


My after-Erasmus thoughts


Hi everyone! It's me, Maria. I'd like to share my Erasmus experience with you. I was in Italy and I had one of the best weeks in my life. I met various, outstanding people and learnt so much about Neapolitan culture. Everybody was so nice and open-minded! Not only our hosts students, but their families, friends and other foreign students too, so I have made many new friends. The thing that I really liked was living a normal, daily life of an Italian family that is so much different from mine in Poland. In Erasmus project I have done many things I didn’t do before it: I’ve learnt Italian, I’ve visited some Neapolitan cultural heritages (f. ex. Hercualneum, that I honestly loved)  and I’ve met a real Swede! If you ever have a opportunity to go to this kind of project, you definitely should.


Cześć wszystkim! To ja, Maria. Chciałabym podzielić się z wami moim Erasmusowym doświadczeniem. Byłam we Włoszech i spędziłam tam jeden z najlepszych tygodni w moim życiu. Spotkałam przeróżne, wspaniałe osoby i nauczyłam się bardzo dużo o neapolitańskiej kulturze. Wszyscy byli tacy mili i otwarci! Nie tylko nasi gospodarze, ale też ich rodziny, przyjaciele i inni zagraniczni uczniowie, więc poznałam wielu przyjaciół. Tym, co naprawdę lubiłam było prowadzenie normalnego, codziennego życia włoskiej rodziny, które jest bardzo różne od mojego, w Polsce. Na projekcie Erasmus zrobiłam tyle rzeczy, których nie robiłam nigdy wcześniej: nauczyłam się włoskiego, odwiedziłam niektóre neapolitańskie dziedzictwa kulturowe (np. Herkulanum, które naprawdę uwielbiam) i poznałam prawdziwego Szweda. Jeśli kiedykolwiek będziecie mieli możliwość wzięcia udziału w tego typu projekcie, zdecydowanie powinniście to zrobić.
 


My Erasmus experience

Hi! My name is Oliwia. A few weeks ago me and my classmates went to Naples for Erasmus project. We spent there amazing time and we met fantastic people! They were Swedish, Spanish, German and of course Italian. So we could find out something about these countries' culture. But the most things we learned about Italy. We visited a few places such as Museum of trains, Villa Tufarelli, Herculaneum and Caravaggio Museum. However I liked the most the time we spent together with all the participants. We were dancing, singing, talking or laughing. At the same time we improved our English. Not only English but also we learned a bit of Italian. And the other benefit of the trip was Italian food. I've fallen in love with it. I'm really grateful that I could be there because it was an unforgettable experience. I wish it lasted longer than a week. I can't wait to live through this adventure again in May.

Cześć! Mam na imię Oliwia. Kilka tygodni temu ja i moi koledzy pojechaliśmy do Neapolu na Erasmusa. Spędziliśmy tam niezwykły czas i spotkaliśmy wspaniałe osoby! Były one ze Szwecji, Niemiec, Hiszpanii i oczywiście Włoch. Dlatego poznaliśmy kulturę tych krajów. Najwięcej dowiedzieliśmy się o Włoszech. Zwiedziliśmy kilka miejsc takich jak muzeum kolei, Villa Tufarelli, Herkulanum i muzeum Caravaggio'a. Mimo to, najbardziej podobał mi się czas spędzony ze wszystkimi uczestnikami. Śpiewaliśmy, tańczyliśmy, rozmawialiśmy i śmialiśmy się. W tym samym czasie rozwijaliśmy swój angielski. Tak naprawdę nie tylko angielski, ale też nauczyliśmy się trochę włoskiego. Kolejnym plusem tego wyjazdu było włoskie jedzenie. Zakochałam się w nim. Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam tam być, bo było niezapomniane przeżycie. Żałuję, że nie trwało dłużej niż tydzień. Nie mogę się doczekać, żeby przeżyć tą przygodę jeszcze raz w maju.

sobota, 2 marca 2019

Moje przeżycia na Erasmusie

Hej wszystkim! Tu Zosia. Jakieś dwa tygodnie temu (tak twierdzi Wojtek) wszyscy braliśmy udział w projekcie Erasmus.

Chociaż wszyscy wyjeżdżaliśmy niesamowicie podekscytowani, nie spodziewaliśmy się, że będzie a ż tak fajnie. To było całkiem nowe, cudowne przeżycie. W samych Włoszech byłam już mnóstwo razy. Ale teraz dowiedziałam się, jak naprawdę żyją Włosi. Na przykład, w odróżnieniu od nas, w domu nie zdejmują butów. Albo mają luźną postawę wobec czasu. Z a w s z e. Któregoś razu, kiedy mieliśmy być w szkole na 8.30, wszyscy przyszliśmy na 9.00, bo nikomu się nie chciało wstawać wcześnie. Przede wszystkim jednak Włosi są niezwykle hojni, gościnni i przyjaźni.

Mimo wszystko jednym z moich ulubionych chwil na całym wyjeździe był dzień, w którym pojechaliśmy do Neapolu. Po skończonych zajęciach polecieliśmy na smażone pizze, a potem na rynek. Na rynku włączyliśmy muzykę i po prostu zaczęliśmy tańczyć. I nikogo to nie dziwiło!

Mam nadzieję, że Erasmus w Polsce będzie tak samo fajny jak ten we Włoszech.
Zosia

Hi everyone! It's Zosia. Something like two weeks ago (as Wojtek says) me and my classmates participated in Erasmus Project.

Even though all of us were leaving extremely excited, we didn't have a clue that this week would be so enjoyable. It was a brand new, amazing experience. I had been to Italy many times before, but only  Erasmus did I find out how Italian people live. For example, differently from us, Polish people, they walk around the house wearing their shoes on. And the are fantastically relaxed about time. A l w a y s. One day, when we were supposed to meet at school at 8.30, we all came closer to 9.30, because we didn't want to wake up early. Most of all, however, Italians are most generous, hospitable and friendly.

But one of the best days during this project was the day when we visited Naples. After we finished our scheduled classes, we all went to eat some fried pizza and then went to the market square, where we put some music on and started dancing. And no-one was surprised!

I hope that the Erasmus Project in Poland will as good as ours in Italy.
Zosia
Hi everyone, 

Today it’s me ,Wojtek, writing this post. How are you?

Two weeks ago me and my classmates participated in a project called Erasmus. This year we went to Naples. During this trip we learned a lot about Italian life and culture. It was much easier for us because we stayed with host families. I was really lucky as my family was really open, friendly and funny. Together we went to watch a basketball match of Lorenzo who I lived with. The most interesting places we visited were Dicesan Museum, Ercolano Scavi and villa tufarrelli. We also made friends with people from all over Europe. They are coming soon and I can’t wait to see them.

It would be grate if you could participate in next Erasmus project.

Please comment below and share this post with your friends.

Till next time, Wojtek


Cześć wszystkim,

Piszę ten post ponieważ chciałbym podzielić się z wami moimi doświadczeniami.

Dwa tygodnie temu ja i moi koledzy z klasy uczestniczyliśmy w projekcie zwanym Erasmus. W tym roku pojechaliśmy do Neapolu. Podczas tej podróży poznaliśmy włoski styl  życia oraz kulturę. Było nam znacznie łatwiej ponieważ mieszkoliśmy z włoskimi rodzinami. Miałem wielkie szczęście, ponieważ moja rodzina była bardzo otwarta, przyjazna i zabawna. Wspólnie pojechaliśmy obejrzeć mecz koszykówki drużyny Lorenza, z którym mieszkałem. Najbardziej interesujące miejsca, które zwiedziliśmy to Muzeum Dearsana, Ercolano Scavi i willa tufarrelli. Zaprzyjaźniliśmy się również z ludźmi z całej Europy. Przyjeżdżają niedługo i nie mogę się doczekać, aby ich zobaczyć.

Byłoby świetnie, gdybyś mógł wziąć udział w kolejnym projekcie Erasmus.

Proszę skomentujcie i udostępnienijcie ten postu znajomym.


Do następnego razu, Wojtek