poniedziałek, 28 października 2019


Hi my name is Tymek and I would like to share my experience with the Erasmus project with you. At the beginning of October me and a few of my friends went to Pforzheim in Germany for a week. I have to admit that it was probably the best time in my life. We saw a lot of interesting places, e.g. Neuenburg Castle or the Fairytale Garden in Ludwigsburg and many others. The most interesting things were not monuments and historic places. The best things were people from Spain, Italy, Germany, Sweden who you could meet. I admit to you that at the beginning I was slightly stressed and overwhelmed but then everything was fine. I made friends with many different people from different parts of the world and I keep in touch with them all the time. My family I lived with was very nice and helpful. I am very grateful to them for this, because they tried so hard to make me feel the best. Everyone who wants to go to a new place and meet many new people I would highly recommend this trip.

Cześć mam na imię Tymek i chciałbym się z wami podzielić moimi doświadczeniami z projektu Erasmus.
Na początku października ja i kilka moich kolegów i koleżanek pojechaliśmy do Pforzheimu w Niemczech na tydzień .Musze przyznać,  że to był chyba najlepszy czas w moim życiu. Zobaczyliśmy dużo ciekawych miejsc np. Zamek Neuenburg albo Bajkowy ogród w Ludwigsburgu i wiele innych. Najciekawszą rzeczą nie były zabytki i miejsca historyczne. Największym skarbem byli ludzie z Hiszpani, Włoszech, Niemiec, Szwecji których można było poznać.
Przyznam się wam, że  na początku byłem lekko zestresowany i przejęty ale później wszystko było dobrze. Zaprzyjaźniłem się z wieloma rożnymi  osobami, z różnych stron świata i cały czas utrzymuje z nimi kontakt. Moja rodzina  u której mieszkałem była bardzo miła i pomocna. Bardzo jestem im za to wdzięczny, bo bardzo się starali abym czuł się jak najlepiej.
Każdemu kto ma ochotę pojechać do nowego miejsca i poznać wiele nowych ludzi serdecznie polecam ten wyjazd. 

Hi everyone my name is Tosia and recently I’ve taken part in erasmus+ project in Pforzheim, Germany. we flew from warsaw to zürich and later to stuttgart. unfortunately we had to take two flights but it was still a nice journey. in germany we had a really great time. my host family showed me around their home village. they planned to take me to italian restaurant but we didn’t have time. during the week we could get to know people from other european countries. I really enjoyed this week and i’m looking forward to other projects like these.

Cześć tu Tosia, tydzień temu, razem z kilkoma innymi uczniami z kl. 8,
pojechaliśmy do Niemiec. Polecieliśmy dwoma samolotami do małego miasta Pforzheim. Podczas projektu mogliśmy poznać osoby z innych krajów i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat ich tradycji i kultury. Cały tydzień i zajęcia które zostały zorganizowane bardzo mi się podobały. Myślę, że udział w projekcie jak ten jest bardzo dobrą okazją na poznanie osób z różnych krajów jak również okazja na poćwiczenie języka angielskiego. Bardzo zachęcam do brania udziału!

In October, as the part of the Erasmus+ project, I was with seven other students and two teachers in Germany. The main topic was fairy tales. We worked in international groups all week. We created Instagram accounts for fairy tale characters. The effects of each group's work were presented at the final party. It was a very interesting week with various attractions, for example we visited castles, we were at the zoo. Thanks to this project I met a lot of nice people from different countries.
W październiku, w ramach projektu Erasmus+, byłam z siedmioma innymi uczniami i dwiema nauczycielkami w Niemczech. Głównym tematem były bajki. Cały tydzień pracowaliśmy w międzynarodowych grupach. Stworzyliśmy konta na Instagramie dla postaci z bajek. Efekty pracy każdej grupy zostały przedstawione na imprezie finałowej. Był to bardzo ciekawy tydzień wypełniony różnymi atrakcjami, między innymi, odwiedziliśmy zamki, byliśmy w zoo. Dzięki temu projektowi poznałam wielu miłych ludzi z różnych krajów.
Hello everyone,This year in October I participated in Erasmus project. I went tosmall town calledPforzhaim which is located in Germany. I was hosted by a girl who was my guest, in May so we had known each other before. It was really fun to spend with her time. I can’t recall a moment when I had nothing to dowhich indicated on her perfectplan of time,I met many new people from different countries which was in my opinion one of the best things of that exchange. The whole agenda of activitiescreated for us included many entertainments and interesting things to do. We visited many placesrelated to fairy tales which were the theme of the entire project.I’m very grateful for having an opportunity to experience all of this... if It was possible I would definitely take part in it again... Ihighlyrecommend this to everyone. Cześć wszystkim!W tym roku, w październiku, wzięłam udział w projekcie Erasmus. Pojechałam do małego miasta Pforzheim, które znajduje się w Niemczech. Byłam goszczona przez dziewczynę, z którą się już wcześniej znałam (była moim gościem w maju), więc czułyśmy się bardzo swobodnie przy sobie. Było mi naprawdę miło w jej towarzystwie, spędziłyśmy dużo czasu ze sobą i nigdy nie czułam się znudzona, co oznaczało świetne rozplanowanieczasu.Poza tym poznałam wielu ludzi z innych narodowości co było według mnie najlepszą rzeczą z tego wyjazdu. Cały plan zajęć, stworzony na tamten tydzień, obejmował wiele rozrywek i interesujących rzeczy do robienia. Odwiedziliśmy wiele miejsc związanych z bajkami, które były tematem przewodnim projektu.Jestem bardzo wdzięczna za możliwość doświadczenia tego wszystkiego... gdyby było to możliwe z pewnością wzięłabym udział jeszcze raz... Bardzo wszystkim polecam J)

Projekt Erasmus + był dla mnie nowym, ale i ciekawym doświadczeniem. Rozumiem przez to, że podobały mi się różne sposoby integracji między uczniami oraz chęci innych osób do stworzenia miłej atmosfery. Interesowały mnie również tradycje i języki innych krajów, które chętnie poznawałam. Uważam, że warto było wziąć udział w tym projekcie, ponieważ nawiązałam przyjaźń z kilkoma nowymi osobami, ale także miałam szansę wykorzystać język angielski w praktyce.


The Erasmus + project was a new but interesting experience for me. By writing this I mean that I liked the different ways of integration beetwen students and the willingness of other people to create pleasant atmosphere. I was also interested in the traditions and languages of other countries that I was happy to learn. I think it was worth taking part in this project because I made friends with some new people, but I also had a Chance to use English in practise.
Julia